120 places més de residència per a persones amb dependència

Es destinen 1’4 milions d’euros a ampliar la concertació social de places residencials a Mallorca i a Eivissa. En total, s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència 358 places residencials concertades

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació amplia el concert social de places residencials de dependència. Es tracta d’una nova convocatòria que permetrà a la concertar fins a 120 places residencials més que estiguin disponibles a residències privades, a Mallorca i Eivissa. La Conselleria destinarà 1.409.523 euros a finançar aquestes places i integrar-les a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència. La previsió del nombre total màxim de places per concertar és de 70 a l’illa de Mallorca, distribuïdes entre els municipis de Palma, Marratxí, Calvià, Inca i Manacor, i de 50 a l’illa d’Eivissa. A Menorca no és possible la concertació perquè no hi ha places residencials privades.

En total, i des de la primera vegada en què es començaren a finançar places residencials pel sistema del concert social, l’any 2016, la Conselleria haurà concertat fins a 358 places per a persones amb dependència, per un valor de 6’1 milions d’euros; 168 places a la primera convocatòria, 70 a la segona, i ara, aquestes 120 places més.

La mancança històrica de places públiques en matèria de dependència ha fet que el concert social de places privades sigui un recurs adient per pal·liar aquesta necessitat i donar cobertura a aquelles persones que per llei tenen dret a una plaça residencial.

A banda de les places concertades, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació també ha incrementat el número de places residencials de dependència a través de convenis amb els ajuntaments de les illes. En total, durant aquesta legislatura, s’han integrat a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència 434 noves places de residència.

A més, la Conselleria ja ha anunciat la construcció de sis noves residències per a persones majors en situació de dependència (Son Martorell, Son Dureta, Marratxí, Maó, Es Castell i Formentera), incloses al Pla d’actuació per a l’ampliació de la xarxa pública de serveis socials 2017-2021, que preveu una inversió de 42 milions d’euros.