1.007 places a la convocatòria d’oposicions docents per a l’any que ve

Es preveu que les proves d’oposició tenguin lloc el mes de juliol a totes les illes, de manera que hi hagi el termini de temps necessari per a que els nous funcionaris puguin optar a les seves places per al nou curs escolar.

La Mesa Sectorial d’Educació ha anunciat que per a 2018 s’oferiran 1.007 places per a primària i secundària. A més, el govern treballarà colze a colze amb la comunitat educativa a tres nivells diferents: D’una banda, es treballarà conjuntament en una planificació temporal de processos d’oposició que vagin més enllà de 2020. De l’altra, la Conselleria s’ha compromès a treballar conjuntament amb totes les organitzacions sindicals per a estudiar unes mesures d’estabilitat per als interins. I, finalment, també s’ha assumit el compromís de fer feina conjunta per veure com millorar el desenvolupament del procés de les oposicions, tenint en compte la normativa estatal i l’experiència de les proves celebrades enguany.La intenció de la Conselleria és la de convocar noves oposicions tant el 2019 com el 2020, amb mil places cada any, amb el compromís de continuar fent oposicions els anys posteriors. D’aquesta manera es podrà aprofitar al màxim la disposició de la Llei estatal de Pressuposts de 2017 que autoritza a les Administracions Públiques a disposar d’una taxa addicional d’estabilització en els exercicis del 2017, 2018 i 2019 de manera que es puguin baixar els índex d’interinitat a uns termes raonables.A les Balears hi ha actualment un dels percentatges d’interins docents més elevats de l’Estat, concretament d’un 37’14% de mitjana, que correspon a 4.066 docents. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és el de baixar el percentatge de docents fins arribar aproximadament a un 10% del total, això dotaria les plantilles dels centres educatius de major estabilitat que és un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives.
 


Tal i com ha passat enguany es preveu que les proves d’oposició tenguin lloc el mes de juliol a totes les illes, de manera que hi hagi el termini de temps necessari per a que els nous funcionaris puguin optar a les seves places per al nou curs escolar.
 


Places a totes les illes i de tots els cossos


La proposta d’oposicions per a 2018 és de 1.007 places: 400 a Primària, 552 a Secundària, 45 a Escoles Oficials d’Idiomes i 10 a Música i Arts Escèniques. Per Illes, s’ofereixen 613 places a Mallorca, 119 a Menorca, 248 a Eivissa i 27 a Formentera.El 2018 s’ofereixen places de caràcter generalista a diferència de les oposicions de 2017, en que es varen prioritzar les places de les especialitats en les que hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics d’FP, com cuina o manteniment de vehicles, entre d’altres.En aquest sentit, el 2019 s’ha previst oferir el màxim de places possibles de Formació Professional juntament amb altres especialitats d’altres cossos a totes les Illes. La convocatòria d’oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s’ha plantejat tenint en compte que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.Es poden consultar les especialitats i més informació sobre les oposicions a: https://goo.gl/XxG7oy