MÉS qualifica d’insultants els Pressuposts Generals de l’Estat i reclama la seva retirada

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca asseguren que un comptes dignes per a les Illes Balears haurien de ser uns, que com a mínim, ens situàs a la mitjana estatal amb inversió.


Amb els Pressuposts Generals de l’Estat presentats pel Govern Rajoy per l’any 2016, les Illes Balears tornen estar a la coa en inversió territorialitzada de l’Estat. Si bé s’ha produït un augment respecte els anteriors PGE, que suposa passar dels 138 milions d’euros d’inversió pressupostats al present exercici, fins al 159 milions d’euros prevists per al 2016, la realitat és que aquest augment només suposa que dins llista de comunitats autònomes amb inversió per habitant, “les Balears han passat de la darrera posició a la penúltima, i seguim, un any més, lluny de la mitjana estatal”, assenyala el diputat de MÉS per Mallorca, Antoni Reus, qui ha recordat la de mitjana estatal és de 238 €, mentre a les Illes és de 140 € per habitant.

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca remarquen que la previsió del projecte de PGE de 2016 per a les Illes Balears no és un fet aïllat, i any rere any, ens trobam a la coa en inversió estatal, amb un incompliment sistemàtic d’allò previst a la Disposició Transitòria Novena de l’Estatut d’Autonomia.

Qualcunes de les xifres previstes als comptes presentats les podríem qualificar d’insultants, ha comentat Reus en relació el cas de les inversions ferroviàries. “Mentre arreu de l’estat s’han invertit milers i milers de milions d’euros en la xarxa de l’AVE (3.679 milions d’euros prevists al 2016), a les Illes Balears rebem 3,9 milions, amb una xarxa que encara no s’ha pogut electrificar completament, i el tren de Llevant pendent d’acabar”, ha assegurat el diputat de MÉs per Mallorca, Antoni Reus. Així mateix la diputada de MÉS per Menorca Patrícia Font, comenta que “quan es parla de la bonificació de passatgers per viatjar amb avió o barco, aquesta s’assigna, com a aportació a les Illes Balears, però quan es parla d’inversió en AVE, aquesta es distribueix entre totes les comunitats autònomes”.

Un comptes dignes per a les Illes Balears haurien de ser uns, que com a mínim, ens situàs a la mitjana estatal amb inversió, asseguren Reus i Font.

Per tot això, els Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han presentat la següent proposició no de llei: “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a retirar el projecte de PGE per a 2016, i posar les Illes Balears, si més no, a la mitjana en inversió estatal territorialitzada”. A la vegada aquesta proposició també fa una crida als representants polítics balears que fan feina al Congrés i al Senal. “El Parlament de les Illes Balears insta als diputats i diputades, senadors i senadores elegits per la circumscripció de Balears a votar en contra de l’actual projecte de PGE i a presentar-hi esmenes per tal de corregir aquesta situació”.