L’IMAS posa en marxa la primera de les mesures del Pla de Lluita Contra la Pobresa

La consellera Margalida Puigserver ha anunciat que s’ha triplicat el pressupost de 2016 destinat a les Ajudes d’Urgent Necessitat (UGN) que passa de 302.875 euros a 950.000 euros, els quals seran gestionats directament per part dels ajuntaments de Mallorca.

El departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca ha presentat la primera de les mesures del Pla de Lluita Contra la Pobresa, la qual s’aplicarà durant el primer trimestre de 2016. La consellera de MÉS Margalida Puigserver ha anunciat que es triplica el pressupost destinat a les Ajudes d’Urgent Necessitat amb l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans.

En aquest sentit, es passarà dels 302.875,24 euros, que es varen destinar el 2015, als 950.000 euros de 2016, els quals es transferiran directament als ajuntaments perquè sigui el departament de Serveis Socials de cada municipi qui decideixi en quins casos se’ls ha de concedir aquesta prestació.

Des de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials recorden que segons el conveni aquestes ajudes es destinen principalment a cobrir les necessitats bàsiques de:

- Famílies amb menors en situació de risc social, enteses aquestes ajudes com atenció primària específica per prevenir la separació dels menors de les seves famílies i evitar-ne la desprotecció.
- Persones en situació d’urgent i greu necessitat, amb especial atenció a les situacions de desnonament o pobresa sobrevinguda.
- Persones que es trobin a les situacions recollides a l’article 6 de la llei 4/09, d’11 de juny de Serveis Socials, que fa referència a les diferents situacions de necessitat prioritària que es poden produir.

Pel que fa a un altre de les novetats, a diferència dels altres anys en els quals el conveni amb els respectius ajuntaments no es firmava fins a finals d’any, enguany es vol firmar aquest primer trimestre d’any per tal de poder avançar als ajuntaments el 75% de la bestreta perquè d’aquesta manera ja disposin de doblers per atendre les demandes des de principis d’any.