L’Ajuntament dona suport a les activitats d’interès social de les entitats sense ànim de lucre

Mercè Borràs: “Augmentam en més de 100 mil euros les subvencions en relació a l’any anterior, passant de 590.000 euros a 695.000 euros”.

“Abordem les necessitats bàsiques des de diferents perspectives i complim amb els acords del Pacte per la Inclusió i amb les millores reclamades pel tercer sector”


La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria de subvencions de l’àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament per a la realització d’activitats d’interès socials.
La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, ha explicat que les subvencions “van destinades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupin programes considerats prioritaris per a l’àrea i continuen en la línia de col·laboració amb el tercer sector i suport a projectes de la societat civil”.
Borràs també ha explicat que “hem augmentat en més de 100 mil euros aquestes subvencions en relació a l’any anterior, passant de 590.000 euros a 695.000 euros”.
La finalitat d’aquestes activitats és donar suport a activitats que tinguin per objectiu millorar la qualitat de vida i la situació de persones o col·lectius, en vulnerabilitat social i actuacions d’acció comunitària. En aquest sentit, “complim amb l’objectiu de la regidoria i assegurem potenciar l’acció comunitària, que és la nostra prioritat”, ha afirmat Borràs.
Es subvencionen fins a 10.000 euros cada activitat i cada entitat pot presentar com a màxim 5 projectes d’activitats, amb l’objectiu d’arribar a més entitats i a projectes de diferent envergadura. Pel que fa a les actuacions comunitàries, se subvencionen fins a 60.000 euros per projecte i cada entitat pot presentar com a màxim 2 projectes.
Com a novetat se subvencionaran projectes que facin referència a la cobertura de necessitats bàsiques i actuacions innovadores relacionades amb l’àmbit de l’atenció, que contemplin l’optimització d’aliments que es puguin malbaratar, estudis que plantegin alternatives a la manca d’habitatges socials, activitats relacionades a abordar la problemàtica d’habitatge en situacions d’emergència o a activitats per afrontar la problemàtica de pobresa energètica.
També se subvencionaran activitats que fan referència a la detecció i intervenció en situacions de vulnerabilitat i activitats adreçades a prevenir l’abandonament escolar o per aconseguir el retorn al sistema educatiu i activitats per donar suport a la tasca educativa i socialitzadora dels pares cap als seus fills.
“Abordem les necessitats bàsiques des de diferents perspectives, no només assistencials, sinó també preventives, d’acompanyament i organització personal” ha afirmat Borràs que també ha destacat que “complim amb els acords del Pacte per la Inclusió i continuam introduïm les millores reclamades pel tercer sector i que mostren un canvi respecte a la legislatura anterior”.