JOAN GROIZARD: “El govern consumeix energia 100% renovable”

El director d’Energia i Canvi Climàtic assegura que s’estalviaran l’emissió de 199.000 tones de CO2 en un any 


“Tots els trens, els hospitals, les depuradores, els instituts de secundària i les oficines del govern ara compren energia Verda”, explica el director d’energia i canvi climàtic, Joan Groizard qui ha estat l’impulsor d’aquest canvi que forma part dels compromisos programàtics de MÉS per Mallorca. Les passes que s’han donat acceleren el procés per aconseguir unes Illes més sostenibles i promoure les energies renovables i l’autoconsum. En aquest sentit cap destacar que en un any, s’instal·laran plaques solars a distints edificis, que generaran una potència de 1.045 kW, la mateixa que entre 2012 i 2015 

Des de l’1 de gener d’enguany està en vigor el nou contracte de subministrament energètic a totes les instal·lacions de la CAIB. Aquest nou contracte suposa que el 100 % de l’energia subministrada prové de fonts renovables. Amb aquest nou contracte es compleixen els objectius següents s’estalviarà l’emissió de fins a 190.000 tones de CO2 a l’any. Per tant, la millora en termes mediambientals és importantíssima. Groizard ha explicat que la millora que es pot aconseguir en un any (utilitzant just energies netes en lloc de la combinació de fòssils, gas natural i un petit percentatge de renovables que s’ha emprat fins ara) és una passa significativa.
 
També cal destacar l’avanç en la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable propis. En un any, el mateix que en tota la legislatura anterior.
 
El nou contracte aquest primer any 2017 suposa instal·lar renovables a:
 
4 depuradores: Cales de Mallorca, Felanitx, Portocolom i Ciutadella.
5 centres sanitaris: Hospital Comarcal d’Inca, Hospital Verge de la Salut, Hospital Mateu Orfila, Hospital de Formentera i el Centre de Salut Insular d’Eivissa
 
La potència renovable total que s’instal·larà el 2017 és de 1.045 kW, que es pràcticament la mateixa que entre 2012 i 2015; d’aquesta potència, 855 kW, a càrrec del contracte de subministrament, i altres 190 kW, per inversions directes de la CAIB.
 
Dades del contracte i característiques:
Vigència: des de l’1 de gener de 2017
Durada: 2 anys.
Pressupost: 35 milions d’euros l’any.
Energia que se subministra: 800 punts de subministrament. Es preveu un consum total de 251 GWh (gigavats/hora) cada any. Això és equivalent al 4 % del consum elèctric de les Illes Balears.
Adjudicataris: Gas Natural Fenosa per al lot 1 i Endesa per al lot 2. En acabar el primer any, aquestes empreses han de tornar a presentar ofertes econòmiques, per tal que es pugui obtenir el millor preu.
 
El contracte es divideix en dos lots, per obtenir les millors condicions, i permet un millor equilibri entre tipus de subministrament diferenciats:
 
El lot 1 és únicament per a ABAQUA (dessaladores i depuradores). En aquest cas, el preu no és fix, sinó que és variable perquè es tracta d’instal·lacions que poden programar els seus majors consums en les hores en què l’electricitat és més barata.
El lot 2 és per a la resta d’edificis i serveis, i té un preu fix que suposa un abaratiment de costos del 4 % respecte del contracte vigent fins ara.
 
Instal·lacions incloses en el contracte
 
— Els trens d’SFM (tram electrificat)
— Les depuradores i dessaladores d’ABAQUA
— Els hospitals i centres de salut de l’IB-SALUT
— Les instal·lacions de la televisió pública IB3
— El Conservatori d’Eivissa i Formentera
— Els ports gestionats per Ports de les Illes Balears
— Els refugis de l’IBANAT
— Les residències gestionades pel Govern
— Els edificis de la Fundació Institut s’Estel
— Tots els instituts d’educació secundària
— El sistema TETRA de telecomunicacions (senyals de TV i serveis
d’emergències)
— Els edificis del SOIB