ILLENC. PREGUNTES I RESPOSTES.

Què és ILLENC?
ILLENC és el nom que ha agafat l’Institut de la Llengua i la Cultura per adaptar-se a les noves competències que ha adquirit i a la forma administrativa més adequada per a desenvolupar-les. És un organisme que depèn de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

Vol dir que és un simple canvi de nom de l’anterior Insitut d’Estudis Baleàrics?
És més que un canvi de nom i un canvi d’imatge coroporativa, ja que inclou noves competències i funcions.

I què passa amb l’Institut d’Estudis Baleàrics? Desapareix?
L’Institut d’Estudis Baleàrics no desapareix, sinó que s’integra a l’ILLENC.
L’Institut d’Estudis Baleàrics va néixer abans de la democràcia, com a centre d’estudis històrics i locals. I així va seguir fins a l’any 2011, quan el govern del PP va sortir del LLull per segona vegada.
L’IEB va ser eliminat el juliol del 2012 (per acord del consell de govern, sense cap debat ni tràmit parlamentari) i se li donà al mateix temps el nom d’IEB al que fins aquell moment era el COFUC. Així, quedà constituït un sol organisme que s’encarregà de la projecció i de la promoció de la Llengua catalana. Això es va mantenir fins al final de la legislatura, al 2015.
Quan es formà el Govern del Canvi, ens trobàrem amb la impossibilitat de crear noves entitats públiques, i l’IEB (el COFUC amb el nom canviat, de fet) havia de complir funcions molt diverses, que són les que s’han reflectit en el nou funcionament de l’entitat.

I quines són aquestes funcions?
L’entitat “ILLENC” s’estructura a partir de 4 àrees de feina:
a. l’àrea de Llengua, que organitza els cursos de català (les competències d’avaluació i certificació dels coneixements de català han retornat a la Direcció General de Política Lingüística).
b. les tasques de l’antic Institut d’Estudis Baleàrics, que són les publicacions científiques, i que es van aturar durant la legislatura passada.
c. la feina de promoció de l’audiovisual, inexistent durant l’anterior legislatura i que figurava al programa electoral de MÉS.
d. les competències en Cultura pròpies del Govern que li són transferides per la D.G. de Cultura: l’ILLENC es fa càrrec de les relacions amb els sectors privats de la Cultura, en els àmbits de la formació, el suport al teixit cultural professional i la projecció exterior.

I així, no es dupliquen competències amb els Consells insulars?

A l’inici de legislatura el tema competencial en cultura no era clar, sobretot pel que respecte a Mallorca, ja que durant quatre anys l’IEB havia assumit moltes de les tasques del Consell de Mallorca, i calia posar ordre.
En primer lloc, un dels compromisos de govern era definir el mapa competencial de cada institució pública que treballa en l’àmbit cultural. El que diu l’Estatut d’Autonomia és que les competències en Cultura estan transferides als Consells insulars, i el govern només té la funció de coordinar els diferents consells i promoure la cultura entre les illes i a l’exterior. Això és el que s’està fent de manera escrupolosa i amb lleialtat institucional des de la DG de Cultura i l’ILLENC.

Quines actuacions es duran a terme en projecció exterior?
Col·laborarem, preferentment en el marc de l’Institut Ramon Llull, en la projecció internacional de la cultura catalana feta a les Illes Balears, mitjançant el suport a traduccions o mitjançant la participació dels nostres autors en iniciatives culturals internacionals.
També farem una política de projecció exterior que consideri la resta de territoris de parla catalana com l’àmbit preferent perquè els nostres artistes puguin donar a conèixer les seves creacions.

I quin paper té aleshores l’Institut Ramon Llull?
Pel que fa al Ramon Llull, hi ha qui creu que tota la tasca de projecció internacional de la Cultura del Principat passa per aquesta institució. No és així. A Catalunya, l’ICEC és qui gestiona l’àrea anomenada de Mercats, no el Llull. I, paral·lelament, a Balears aquesta tasca s’encarrega a l’ILLENC. No perquè no es vulgui fer mitjançant el Llull, sinó simplement perquè el Llull no la fa. Si no la fes l’ILLENC, quedaria sense fer.

Quines són aquestes tasques de ‘projecció internacional’?

Ens referim a l’acció institucional per tal que els nostres creadors puguin introduir-se a fires i mercats internacionals. El 2016 han estat 9 projectes: Programa d’activitats culturals a les universitats de l’exterior (Xile, Gran Bretanya, EUA), Intervenció de Miquel Barceló a la Bibliothèque nationale de France en homenatge a Ramon Llull, participació a la Fira del llibre de Varsòvia, focus Avignon à la Catalane al Festival Avignon le OFF, Focus català a la Fiesta des Suds, Jornada lul·liana a l’Institute du Monde Arabe (IMA), amb actuació de Maria del Mar Bonet, París (França), octubre de 2016, concerts de l’any Llull a Cuba amb Maria del Mar Bonet, i participació a la Fira del Llibre de Frankfurt.

Quin pressupost té l’ILLENC?

L’any 2017 el pressupost es multiplica per 5 i els projectes, també.